Združenie lekárov a pracovníkov ORL oddelenia FNsP Žilina